0
Items : 0
Subtotal : $0.00
View CartCheck Out

Politică de Retur / Anulare

Dacă sunteți nemulțumit de produsele cumpărate de pe www.curedeintinerire.ro și vrei să renunțați la cumpărare, și implicit să primiți banii înapoi, puteți aplica pentru procedura de retur a produselor în 14 zile, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu vânzătorii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.
Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe site-ul www.curedeintinerire.ro.
Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv.
Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.
Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la:
a) data încheierii contractului în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul solicită printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(îi) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere
În cazul în care vânzătorul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform dispozițiilor OUG 34/2014, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.
În cazul în care vânzătorul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data la care produsele/serviciile se consideră livrate, conform mențiunilor din secțiunea de mai sus, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.
Obligaţiile care revin vânzătorului în cazul retragerii
Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii.
Vânzătorul rambursează sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urmă rambursării.
Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei secțiuni, vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de vânzător.
Cu excepţia cazului în care vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii
Conform Ordonanței nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care vânzătorul acceptă să suporte acele costuri sau în care vânzătorul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, vânzătorul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.
Exceptări de la dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afară spaţiilor comerciale următoarele:
– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
– furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
– furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care vânzătorul nu le poate controla;
– contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special vânzătorul să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
– contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
– prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor va rugăm să ne contactați pe email sau la unul din numerele de telefon afișate pe www.curedeintinerire.ro

Our policy has been updated in accordance with the EU RGPD Regulation! By accessing and using the site, you agree to the Terms and Conditions of Use! This site uses cookies! To learn more, please read: "Terms and conditions!"

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

cigli escort escort izmir alsancak escort bornova escort denizli anal escort konyaaltı escort manavgat escort bursa anal escort karşıyaka escort yeni escort çiğli escort alsancak escort buca escort